Cursus Persoonlijke Ontwikkeling

Informatie cursusavonden en workshops

Op een creatieve en verrassende manier leer je tijdens de cursus jezelf (en daardoor ook de ander) beter kennen. Je leert anders naar jezelf kijken door o.a. tekenen, schrijfoefeningen, tenen lezen, numerologie, inzichtkaarten en meditatie. Opmerking: het gaat hierbij NIET om hoe goed je tekent of schrijft, maar vooral om wat je maakt. Tijdens de cursus is ook het uitwisselen van ervaringen met medecursisten heel waardevol. Vaak herken je door verhalen van anderen ook weer een stukje van jezelf. Je ontmoet gelijkgestemde zielen, en dat is voor veel mensen een verademing.

Er wordt gewerkt in een kleine groep van minimaal 4 tot maximaal 5 à 6 mensen, omdat er een kleinschalige en vertrouwde omgeving wordt nagestreefd. Als je je veilig voelt, is het makkelijker om jezelf te (laten) zien.

De cursus bestaat uit 6 maandagavonden of 6 donderdagavonden van 19.30 u. – 21.30 u. (met soms een uitloop tot 22.00 u.). Na het volgen van de beginserie, bestaat er de mogelijkheid om aan vervolgavonden deel te nemen. De kosten van een cursusserie van 6 avonden zijn € 210,-. (Studenten € 180,-). Ook kunnen er op aanvraag losse workshops van één avond/dagdeel worden gegeven: voor groepen die het leuk en interessant vinden om met Bewustwording bezig te zijn, om zichzelf en elkaar beter en op een andere manier te leren kennen. Deze groepen kunnen wat groter zijn. Ook zijn er workshops mogelijk speciaal voor groepjes jongeren of studenten. Er kan worden overlegd wat voor soort workshop men graag wil volgen, en wat de kosten zijn.

Informatie thema-avonden

Na afloop van een cursus hebben veel cursisten de behoefte om af en toe gelijkgestemden (die ook op zoek zijn naar bewustwording) te ontmoeten. Daarom zijn zijn er ook “thema-avonden”. Deze avonden (of een ander dagdeel) worden er workshops gegeven met steeds andere onderwerpen en oefeningen. Tevens is er ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en inzichten.

De kosten voor een thema-avond zijn € 30,- per keer. Men kan zich per avond opgeven. Cursisten die al een cursusserie gevolgd hebben, worden via de mail op de hoogte gehouden van deze data.